Pobierz Kartę zgłoszeniową >

Formularz Karty zgłoszeniowej wraz z kopią dowodu wpłaty
prosimy przesłać na adres Krajowego Komitetu Organizacyjnego Dnia Budowlanych 2017:

ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa

w terminie do 4 września 2017 r.

Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty prześlemy imienne zaproszenie będące jednocześnie kartą wstępu.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat uroczystości
udziela Komitet Organizacyjny Dnia Budowlanych 2017
tel.: 22/ 825 60 61, fax: 22/ 825 11 23
e-mail: info@dzienbudowlanych.pl

www.dzienbudowlanych.pl