Strona w przygotowaniu


KOMITET HONOROWY
DNIA BUDOWLANYCH 2017 

Imię i nazwisko

Funkcja

ANDRZEJ ADAMCZYK

PRZEWODNICZĄCY

MINISTER INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

ZBIGNIEW JANOWSKI

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI”

ROBERT GERYŁO

po. DYREKTORA INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

ANDRZEJ DOBRUCKI

PREZES POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

KSAWERY KRASSOWSKI

PREZES IZBY PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

ALEKSANDRA KURZYK

PREZES OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

RYSZARD ZAJĄC

PREZES STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BETONÓW

KRZYSZTOF BARANOWSKI

PREZES KONFEDERACJI BUDOWNICTWA

I NIERUCHOMOŚCI

RYSZARD TRYKOSKO

PRZEWODNICZĄCY POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

JÓZEF GRAMZA

PREZES ZARZĄDU POMORSKO-KUJAWSKA

IZBA BUDOWNICTWA

ZBIGNIEW KMICIC

PREZES ZARZĄDU PRACODAWCY ZIEMI LUBELSKIEJ

RYSZARD KOWALSKI

PREZES ZWIĄZKU PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA

ZBIGNIEW MAJCHRZAK

PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEGO SEKRETARIATU BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

JAN GOGOLEWSKI

PREZES ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO

TADEUSZ RYBAK

PREZES POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH

ANDRZEJ PÓŁROLNICZAK

PREZES ZARZĄDU UNII SPÓŁDZIELCÓW MIESZKANIOWYCH W POLSCE

JAN SUŁOWSKI

PREZES ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

BARBARA

REDUCH-WIDELSKA

PREZES ZARZĄDU KORPORACJI PRZEDSIĘBIORCÓW BUDOWLANYCH „UNI-BUD”

TADEUSZ WNUK

PREZYDENT ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

PIOTR TERLECKIPREZES IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

MARIUSZ ŚCISŁOJAN STYLIŃSKIJERZY GUMIŃSKI

PREZES STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH


POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BUDOWNICTWASTOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT

www.dzienbudowlanych.pl