KOMITET HONOROWY
DNIA BUDOWLANYCH 2018

 1. Zbigniew Janowski – Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”
 2. Jerzy Gumiński - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
 3. Andrzej Półrolniczak – Prezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce
 4. Zbigniew Kledyński- Prezes Krajowej Rady PIIB
 5. Krzysztof Baranowski - Prezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości
 6. Paweł Babij – Prezes Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Budownictwa
 7. Jan Gogolewski - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
 8. Ryszard Kowalski - Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 9. Andrzej Cieślik - Prezes Pomorsko - Kujawskiej Izby Budownictwa
 10. Ryszard Zając – Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów
 11. Jerzy Kotowski – Prezes Izby Projektowania Budowlanego
 12. Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
 13. Zbigniew Barłóg – Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych
 14. Jerzy Jankowski – Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 15. Barbara Reduch-Widelska – Prezes Zarządu KPB UNIBUD
 16. Andrzej Ptak - Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu
 17. Mariusz Ścisło – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich
 18. Zbigniew Majchrzak – Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”
 19. Władysław Szurek - Przewodniczący Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej
 20. Małgorzata Pilinkiewicz - Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
 21. Ryszard Trykosko Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
 22. Mieczysław Grodzki - Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
 23. Mariusz Czyszek - Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
 24. Mirosław Ślachciak - Prezes Zarządu Pracodawcy Pomorza i Kujaw
 25. Bogdan Szpilman – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań
 26. Jan Sułowski – Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych
 27. Janusz Zaleski – Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa
www.dzienbudowlanych.pl