Krajowy Komitet Organizacyjny
Dnia Budowlanych 2017

ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa

tel.: 22-825-60-61
fax: 22-825-11-23

e-mail: info@dzienbudowlanych.pl
www.dzienbudowlanych.pl
www.dzienbudowlanych.pl