Koordynator Organizacyjny:

Związek Zawodowy "Budowlani"
 

Zapraszamy przedsiębiorstwa, organizacje oraz stowarzyszenia
branży budowlanej i
 branż pokrewnych do współorganizowania
Centralnych Obchodów Dnia Budowlanych 2018

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
info@dzienbudowlanych.pl

Strona w przygotowaniu

Współorganizatorzy Dnia Budowlanych 2017:
Instytut Techniki Budowlanej


Izba Projektowania Budowlanego


Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
Polska Izba Inżynierów Budownictwa


Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa


Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Pomorsko - Kujawska Izba Budownictwa


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT

Stowarzyszenie Producentów Betonów
www.dzienbudowlanych.pl