Koordynator Organizacyjny:

Związek Zawodowy "Budowlani"
 

Zapraszamy przedsiębiorstwa, organizacje oraz stowarzyszenia
branży budowlanej i
 branż pokrewnych do współorganizowania
Centralnych Obchodów Dnia Budowlanych 2019

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
info@dzienbudowlanych.pl


Współorganizatorzy Dnia Budowlanych 2019:
Instytut Techniki Budowlanej


Izba Projektowania Budowlanego


Krajowa Rada Spółdzielcza


Polska Izba Inżynierów Budownictwa


Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa


Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT

Stowarzyszenie Producentów Betonów
 
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
www.dzienbudowlanych.pl